Prosedia

Small office and home office chairs

ISO 14001

Milieumanagement

In ISO 14001 staan voorwaarden en standaarden voor milieumanagementsystemen, met eisen die gelijk zijn aan die van EMAS. Het verschil tussen ISO 14001 en EMAS zit hem in de publicatie van een milieuverslag (onze milieubrochure). Alleen bij EMAS is dit verplicht. Omdat met de EMAS certificering het milieumanagement al door Interstuhl in de bedrijfsfilosofie was opgenomen was het een logische en eenvoudige stap om ook het ISO 14001 certificaat te behalen.

Voordelen ISO 14001:

  1. bij alle dagelijkse werkzaamheden en bedrijfsmatige beslissingen wordt rekening gehouden worden met milieuaspecten.
  2. extra “bewijskracht” maar vooral ook een nuttige hulp in de systematische opbouw van een milieumanagementsysteem conform een wereldwijd geaccepteerde standaard.