Quality Office

Product, ergonomie en kwaliteit

Interstuhl is onderscheiden voor topkwaliteit met; Quality Office. Doel van dit certificaat is het centraal stellen van de mens als “prestatiedrager”. De menselijke maten vormen het uitgangspunt voor het ontwerp en de inzet van de producten. Dit certificaat kan worden behaald als een producent voldoet aan de richtlijn L-Q 01-06 ‘Quality criteria for office workplaces’ (product, ergonomie en design kwaliteit). De richtlijn is opgesteld door een samenwerkingsverband van diverse Duitse instanties én overheidsorganen