MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Interstuhl blijft zich ontwikkelen op het gebied van milieu. MVO, maatschappelijk verantwoord ondernemen, zit Interstuhl in het bloed. De pijlers van MVO, people-planet-profit, zijn voor Interstuhl vanzelfsprekend. Bij iedere beslissing, op elk niveau, wordt hier rekening mee gehouden.

People

De zittechnieken van Interstuhl stellen de gebruikers centraal en leveren een (wetenschappelijk onderbouwde bijdrage) aan gezond en goed zitten. De ruime verstelmogelijkheden kunnen optimaal benut worden. Ze doen recht aan gewenste individuele instellingen die zijn afgestemd op de werkzaamheden die hij/zij verricht, lichaamsbouw en het gewicht van de gebruiker. Daarnaast vormen de uitstekende kwaliteit, garantie en de vele beschikbare milieucertificaten een zekerheid voor iedere kritische gebruiker. Een stoel van Interstuhl (en dus ook Prosedia) staat voor optimale ondersteuning, veiligheid en duurzaamheid. Zo kan de gebruiker van een stoel zich optimaal concentreren op zijn of haar werkzaamheden.

Planet

Interstuhl produceert in de Zuid-Duitse deelstaat Baden-Württemberg. Een gebied waar de (door de overheid) gestelde milieueisen zeer streng zijn. Hierdoor is de verantwoordelijkheid voor het milieu en de natuurlijke energiebronnen voor Interstuhl iets vanzelfsprekends; ‘het zit in onze genen!’ Het milieu is verankerd in de bedrijfsvoering en maakt daarom een wezenlijk deel uit van de dagelijkse werkzaamheden, een voorwaarde voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Interstuhl is al sinds 1993 onderscheiden met het toonaangevende kwaliteitscertificaat ISO 9001 en sinds 1996 met de milieucertificaten EMAS en ISO 14001. Alle collecties zijn bekroond met het predicaat Blaue Engel, het Duitse Milieukeur. Tevens voldoet Interstuhl aan de criteria voor duurzaam inkopen die zijn opgesteld door SenterNovem.

Profit

De producten van Interstuhl worden op economisch verantwoorde wijze geproduceerd. Door slim met grondstoffen en energie om te gaan en er bij het ontwerpproces altijd aandacht is voor kostenbesparende productiemethoden, is Interstuhl in staat een goed evenwicht te creëren tussen kosten en baten. Dit is ook een voorwaarde voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en is de basis voor de continuïteit van de onderneming. Tevens biedt Interstuhl diverse complete collecties, waardoor het merk interessant is voor een brede doelgroep; voor alle mogelijke werkzaamheden, elk gewenst budget en een passende uitstraling is er een stoel van Interstuhl. Ook deze brede basis maakt het mogelijk om een zo goed mogelijke profit te kunnen genereren. Dit is noodzakelijk voor continuïteit en toekomstige innovaties.