LCA

Life Cycle Analysis

Een LCA is een uitstekende methode om de invloed van producten en menselijke activiteiten op het milieu in kaart te brengen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van speciale rekenmodellen. In de LCA wordt de hele levenscyclus van een product of activiteit bekeken. Van de winning van grondstoffen via productie en (her)gebruik tot en met afvalverwerking. Omdat het hierbij gaat om een keten van processen wordt LCA beschouwd als een vorm van ketenanalyse. Per product is een LCA beschikbaar.

Een LCA bestaat uit een aantal stappen. De belangrijkste zijn:

  • LCI – life cycle inventory
    In deze stap wordt de informatie verzameld over de schadelijke stoffen die tijden de levenscyclus worden uitgestoten en de grondstoffen die gebruikt worden binnen de levenscyclus. Ook andere ingrepen, zoals de productie van geluid of uitstoot, kunnen deel uitmaken van een LCI.
  • LCIA – life cycle impact assessment
    Hier worden de inventarisatiegegevens beoordeeld. Er ontstaat een beeld van de milieueffecten waarvoor het product of de activiteit direct of indirect verantwoordelijk is.
  • Aanvankelijk is LCA ontwikkeld voor het beoordelen van producten. Het milieukeur (bij Interstuhl is dat Blaue Engel) berust daar bijvoorbeeld op. LCA kan echter ook breder worden ingezet; zodra de levenscyclus een rol speelt of een milieuprofiel gewenst is wordt LCA interessant.